Reklamasjon

Er det feil eller mangler på varen, kan varen returneres. Bare originale feil omfattes av reklamasjonsretten. Reklamasjonsretten omfatter for eksempel ikke feil som er følge av direkte sollys over lang tid på produktene.

Etter at du har mottatt produktene, anbefaler vi at du så snart som mulig undersøker om leveransen er i samsvar med ordrebekreftelsen, om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene ellers har feil eller mangler.

Dersom produktene har feil eller mangler kan du etter omstendighetene kreve retting av feilen, omlevering, prisavslag, erstatning eller at kjøpet heves. Selger kan kreve å få reparere varen hvis det er umulig å skaffe en ny, for eksempel hvis varen ikke lenger blir produsert, eller at det medfører en urimelig kostnad.

SKADE
Om produktet er skadet ved levering må dette meldes omgående til oss på kundeservice på kissdekor@outlook.com. Vi ønsker bilder samt en beskrivelse av hva som har skjedd

Vi anbefaler av bevishensyn at reklamasjonen sendes oss skriftlig.

Reklamere på en vare kjøpt i nettbutikken:

  • Send en hehenvendelse til www.kissdekor.no 
  • Oppgi ordrenummer som står på mail i forbindelse med kjøpet.
  • Oppgi hvilken vare det gjelder og hva som er feil med varen.
  • Legg ved et bilde som viser feilen.

Ved reklamasjonsvurderinger undersøker vi hva som er feil med produktet, og gir en tilbakemelding på om det er grunnlag for reklamasjon eller ikke. I enkelte tilfeller må vi sende produktet til leverandøren for at de skal undersøke produktet.